Industria

dins del gran món de la industria, pintem des de màquines de tot tipus a estrucutres com escales, baranes o silos